HOND122Het hoofdbestuur van de BCND, bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden en zij richten zich op de algemene zaken.

Daarnaast zijn er diverse commissies werkzaam binnen de BCND.

De bij- en nascholingscommissie houdt zich bezig met het organiseren van een jaarlijkse bijscholingsdag voor de leden en accrediteert externe bijscholingen. Daarnaast controleert zij, in samenwerking met de ballotage-visitatie commissie, of licentieleden voldoen aan de normen die gelden voor bij- en nascholing en voor het aantal consulten die deze leden jaarlijks dienen af te nemen.

De ballotage-visitatie commissie richt zich op controle van de kwaliteit van de dienstverlening door de leden en van de kwaliteit van de aangesloten opleidingen. Tevens verwerkt zij accreditatieaanvragen van opleidingen die zich willen aansluiten bij de BCND en individuele lidmaatschapsverzoeken. Deze commissie houdt ook de ledenadministratie bij. Ten slotte controleert zij, in samenwerking met de bij- en nascholingscommissie, of licentieleden voldoen aan de normen die gelden voor bij- en nascholing en voor het aantal consulten die de leden jaarlijks dienen af te nemen.

De marketing/PR commissie houdt zich bezig met de interne en externe PR van de BCND. Zo behoren het bijhouden van de website, het plaatsen van advertenties en artikelen in vakbladen, het werven van leden op geaccrediteerde opleidingen en onze stem laten horen in werkgroepen en bij de overheid tot de taken van deze commissie.