De aangesloten diertherapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige disciplines en zoekt samen met de diereigenaar naar de disbalans en pakt deze aan. Centraal staat het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te stimuleren.

De functie van een holistisch werkend diertherapeut is erop gericht zorg te verlenen aan dieren ter bevordering of instandhouding van hun welzijn en om het functioneren te optimaliseren, zowel mentaal, emotioneel, fysiek als sociaal.

Op deze wijze draagt de diertherapeut bij aan dierwelzijn en diergezondheid en het doel van de diergezondheidszorg in zijn totaliteit.

De behandeling kan curatief (genezend), palliatief (verlichtend), ondersteunend of preventief zijn.

Deze is te allen tijden gebaseerd op natuurlijke geneesmethoden en volgens de filosofie van de natuurgeneeskunde. De diertherapeut gaat ervan uit dat ieder dier een op hem gerichte specifieke benadering en behandeling nodig heeft. Hierbij wat concrete praktijkvoorbeelden.

De werkwijzeimagesCAN9TKM8

De dier therapeut neemt bij aanvang van het gesprek een anamnese af met eigenaar en patiënt. Hij/zij vraagt de eigenaar naar onder meer de ziektegeschiedenis, leefsituatie, gezondheid, voeding en gedrag en komt na een zorgvuldig onderzoek tot een conclusie. Aan de hand hiervan stelt de therapeut een behandeladvies op.

In het kader van dit behandeladvies geeft de therapeut aan welke combinatie van maatregelen, handelingen en middelen er om welke redenen nodig zijn. De therapeut houdt aantekeningen bij van de behandeling en evalueert de resultaten. Op grond hiervan wordt het behandeladvies, indien nodig, in overleg met de eigenaar aangepast. De therapeut hanteert bij de zorgverlening de voorschriften van de BCND.

De diertherapeut houdt een patiëntenadministratie bij conform de praktijkregels van de BCND. Gegevens van patiënten dienen in ieder geval 5 jaar na het laatste bezoek bewaard te blijven. De BCND diertherapeut werkt volgende de BCND algemene voorwaarden.

Elke diertherapeut heeft vakkennis opgedaan over de verschillende therapieën tijdens de geaccrediteerde opleiding. De diertherapeut wordt geacht zijn kennis op peil te houden door het volgen van de verplichte bij- en nascholingen van de BCND, door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied en door een kritische zelfhouding aan te nemen.

Hierdoor  ontwikkelt ieder zijn eigen weg binnen de opgeleide vakgebieden en verdiept zich over een of meerdere therapievormen en diersoorten.Deze verdiepingen bieden de therapeuten hun eigen specialisatie en kracht om uw dier te behandelen en zullen de therapeuten op hun eigen website vermelden. U kunt bij alle diertherapeuten terecht voor uw dier.

De BCND-diertherapeuten zoeken de samenwerking met dierenartsen en diertherapeuten in andere beroepen, om zo tot een zo volledig mogelijk beeld van het te behandelen dier te komen.

Aangesloten diertherapeuten.

Op deze website staan de diertherapeuten die gecertificeerd zijn door de BCND. 

Deze diertherapeuten voldoen jaarlijks aan hun bij- en nascholingsnorm en consulnorm voor behoudt van de licentie en werken volgens de BCND algemene voorwaarden.

De BCND werkt volgens een klachtenregeling om een oplossing te vinden bij klachten.