Profiteer van de voordelen en mogelijkheden die de beroepsvereniging u biedt. Het lidmaatschap is voor de diertherapeut én student. 

Werk mee aan de groei en ontwikkeling van een erkende, kwalitatief hoogwaardige beroepsstand, waar we trots op kunnen zijn. 

Dit is van essentieel belang voor onze toekomst als natuurgeneeskundig therapeuten voor dieren.

Al vanaf het moment dat u nog aan het studeren bent aan de BCND geaccrediteerde opleidingen, kunt u lid worden van de BCND. U wordt dan aspirant-lid.

Hiermee mag u deelnemen aan de bij- en nascholingsdagen van de BCND en wordt u welkom geheten in de regio. Vier keer per jaar is er een regio overleg waaraan u mag deelnemen. U ontmoet hier uw toekomstige collega’s en kennis delen. Aspirant-leden hoeven nog niet te voldoen aan de vastgestelde norm van bij- en nascholingspunten.

Een ander voordeel van het aspirant-lidmaatschap is dat u eenvoudig aan interessante stageplaatsen kan komen! 

Zodra de studie is afgerond kan het aspirant lidmaatschap worden omgezet naar een licentie lidmaatschap

 • Licentieleden kunnen gebruik maken van het BCND logo.
 • De licentieleden kunnen tegen aantrekkelijke premies participeren in een collectief afgesloten rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De lincentieleden staan op deze website vermeldt als aangesloten diertherapeuten.
 • Het BCND-schild aan de muur is voor de cliënt een onmisbaar kwaliteitsvignet en geeft een reden tot vertrouwen!
 • Licentieleden voldoen jaarlijks aan de BCND Bij- en nascholingsnorm en consultennorm.
 • U ontwikkelt zich verder binnen het interne classificatiesysteem.

 De verdere voordelen om lid van de BCND te zijn:

 • U maakt deel uit van hét kenniscentrum op het gebied van veterinaire natuurgeneeskunde, met alle mogelijkheden van dien.
 • U draagt actief bij aan de tot standkoming van een beroepsgroep die zich bezighoudt met alle disciplines binnen de natuurgeneeskunde voor dieren.
 • U geeft een gezicht aan de vertegenwoordiging van de beroepsgroep in Den Haag en Brussel.
 • U heeft toegang tot leuke, leerzame activiteiten, literatuur, seminars, congressen, leveranciers, interessante bij- en nascholingen etc.
 • U heeft toegang tot adressen voor stageplaatsen, interessante onderzoeksopdrachten, een bibliotheek met onderzoeksmateriaal etc.
 • Via het membersdeel van de website wordt u op de hoogte gehouden van interessante nieuwtjes, bestuursinformatie etc.
 • De ondersteunende en buitengewone leden bieden een waardevolle aanvulling voor de BCND

De tarieven van een lidmaatschap

 •  Licentie lid : € 95,--  
 • Aspirant lid : € 55,--  
 • Ondersteundend lid: € 55,–

Toelatingsbijdrage: € 75,-- 

De toelatingsbijdrage is een vergoeding voor de door de ballotage commissie te maken (onderzoeks)kosten.

De toelatingsbijdrage is enkel van toepassing indien de lidmaatschap aanvrager niet is afgestudeerd aan een door de BCND geaccrediteerde onderwijsinstelling/ opleiding. De kosten kunnen niet worden teruggevorderd indien de lidmaatschap aanvrager na onderzoek niet wordt toegelaten tot de BCND. 

Entreegeld (eenmalig): € 100,--

Het entreegeld dient door ieder nieuw lid te worden voldaan bij het aangaan van een lidmaatschap van de BCND.
Aspirant leden van de BCND geaccrediteerde opleidingen worden bij het succesvol afsluiten automatisch licentielid en behoeven dus geen entreegeld te betalen. 

Waarborg: € 85,--

Dit is de vergoeding voor het van de vereniging in bruikleen krijgen van zaken als een schild, licentie, etc. Hiervan wordt € 50,-- geretourneerd bij beëindiging van het lidmaatschap (en het in goede staat retourneren van de in bruikleen ontvangen materialen.) E.e.a. wordt vastgelegd in een bruikleenovereenkomst welke bij uitgifte/in ontvangst name door beide partijen wordt ondertekend.

Verzekeringen

Licentieleden kunnen via de vereniging een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering (zakelijk/privé) afsluiten. Deze zijn allen op basis van kosten/baten, de vereniging zit hier financieel dan ook niet tussen. De verzekeringen lopen wel via het lidmaatschap van de vereniging. Prijzen en voorwaarden zijn opvraagbaar. 

De duur van een lidmaatschap

Een lidmaatschap geldt voor een geheel kalenderjaar (1/1 tm 31/12) en wordt stilzwijgend verlengd. 

Bij het aanmelden als lid halverwege het jaar zal het de contributietarief op berekend worden, daarna volgt het lidmaatschap volgend het kalenderjaar.

Het opzeggen dient schriftelijk voor 1 november ingediend te worden, dan wordt u uitgeschreven voor het nieuwe jaar zich aandient.

In het jaar van lidmaatschap gelden alle normen en verplichtingen die bij je lidmaatschap behoren.

Inschrijving

Wilt u zich inschrijven bij de BCND?! U bent van harte welkom. 

Vul het inschrijfformulier in en dit biedt gelijk een definitieve inschrijving bij de BCND.

Contact met de BCND

Mocht u nog aanvullende informatie willen, neem dan contact op met de BCND.