De Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) is een beroepsvereniging voor therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg voor dieren.

De BCND is gericht op het behartigen van de belangen van de (aspirant) therapeuten, de dieren en de klanten van de therapeuten.

Fotolia 32410812 L