Voordelen lidmaatschap

BCND lidmaatschap heeft vele voordelen voor zowel studenten als therapeuten. Studenten kunnen zich aanmelden als aspirant lid en therapeuten kunnen zich aanmelden als licentielid. Daarnaast is het mogelijk om ondersteunend lid te worden.

De voordelen van alle lidmaatschappen zijn:

 • Je krijgt toegang tot een besloten ledenwebsite. De ledenwebsite geeft toegang tot interessante literatuur en video’s.
 • Je mag deelnemen aan bij- en nascholingsdagen van de BCND die zowel live als online via webinars plaatsvinden.
 • Tijdens de bijscholingsdagen ontmoet je collega’s waarmee je ervaring kan uitwisselen.
 • Voor aspirant leden is er nog het bijkomende voordeel dat je makkelijk een stageplek kan vinden binnen de BCND.

Voor licentieleden zijn er nog meer voordelen:

 • Licentieleden mogen gebruik maken van het BCND logo.
 • Licentieleden kunnen tegen aantrekkelijke premies deelnemen aan een collectieve rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Lincentieleden worden op de website van de BCND geplaatst als aangesloten diertherapeuten.
 • Licentieleden krijgen het BCND-schild om op te hangen in hun praktijk. Dit schild geeft een blijk van kwaliteit en wekt vertrouwen bij de klant.

Tarieven van lidmaatschappen

 • Licentielid : € 95,–
 • Aspirant lid : € 55,–
 • Ondersteundend lid: € 55,–

Bij het aanmelden als lid van vanaf september, betaalt u contributie gelijk voor het volgende kalenderjaar.

De duur en het opzeggen van een lidmaatschap

Een lidmaatschap geldt voor een geheel kalenderjaar (1/1 tm 31/12) en wordt stilzwijgend verlengd. 

Het opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail gedaan te worden. Opzeggen voor een volgend kalenderjaar kan tot 1 november van het huidige jaar.

Verdere eenmalige kosten

Toelatingsbijdrage: € 75,–

De toelatingsbijdrage is een vergoeding voor het te verrichten onderzoek door de visitage-ballotagecommissie.

De toelatingsbijdrage is enkel van toepassing op aanvragen voor lidmaatschap door iemand die niet afgestudeerd is aan een door de BCND geaccrediteerde onderwijsinstelling/ opleiding. De kosten kunnen niet worden teruggevorderd indien de aanvrager van het lidmaatschap na onderzoek niet wordt toegelaten tot de BCND.

Entreegeld (eenmalig): € 100,–

Het entreegeld dient door ieder nieuw lid te worden voldaan bij het aangaan van een lidmaatschap van de BCND.
Aspirant leden van de BCND geaccrediteerde opleidingen worden bij het succesvol afsluiten van hun opleiding automatisch licentielid en hoeven niet opnieuw entreegeld te betalen.

BCND Schild

Bij een licentielidmaatschap kunt u er voor kiezen om een BCND Schild te ontvangen. Dit schild is in bruikleen, u betaalt € 50,– borg en het gebruik. Bij retour krijgt u de borg terug als het schild in goede staat verkeerd.

Verzekeringen

Licentieleden kunnen via de vereniging een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering (zakelijk/privé) afsluiten. Deze zijn allen op basis van kosten/baten, de vereniging zit hier financieel dan ook niet tussen. De verzekeringen lopen wel via het lidmaatschap van de vereniging. Informeer naar de mogelijkheden en tarieven.

Inschrijving

De BCND verwelkomt graag nieuwe leden!

Met het inschrijfformulier kan je je aanmelden als lid. Bij het indienen van het inschrijfformulier ga je ermee akkoord dat je lid wordt van de BCND. Dit brengt  (betalings)verplichtingen met zich mee.

Contact met de BCND

Mocht u nog aanvullende informatie willen, neem dan contact op met de BCND.