Therapieën

Hieronder leest u meer over de natuurlijke behandelwijzen/therapieën voor dieren, die door BCND-therapeuten kunnen worden ingezet, zoals aromatherapie, bloesemtherapie, homeopathie, fytotherapie.

Ook zijn behandelingen zoals cranio sacraal therapie en osteopathie mogelijk.

Aromatherapie

Etherische oliën of essentiële oliën, bevatten de essentie van de plant en hebben daarom specifieke eigenschappen.

De essentie zit in de bloemen, bladeren, schors en wortels van de planten. De etherische oliën geven de plant levenskracht.

In de natuurgeneeskunde worden ze gebruikt om hun ontsmettende, genezende en evenwicht brengende eigenschappen. De werking is zowel lichamelijk als mentaal. De oliën kunnen zowel inwendig als uitwendig (massage en inademing) worden toegepast.

Bach Bloesemtherapie

Bach Bloesem Remedies zijn ontwikkeld door Dr. Edward Bach (1886 – 1936). Hij zag ziekten als symptomen van emotionele storingen en ontdekte dat als je de emotionele storingen aanpakte, de lichamelijke klachten ook verdwenen. Zijn motto was “Behandel de zieke, niet de ziekte”. Met de Bachremedies had hij een methode gevonden om emotionele storingen en conflicten in de mens te behandelen. Hij ontwikkelde de 38 verschillende remedies en de resque remedie (een 1e hulp combinatie remedie) waar vele mensen maar ook dieren al baat bij hebben gehad.

De remedies worden volgens een speciale bereidingswijze vervaardigd uit bloesems van bepaalde wilde planten.Ze werken in op gedrag, gemoedstoestanden, emoties en karaktereigenschappen. Wanneer een disbalans ontstaat, ondersteunt de bijbehorende Bachremedie het dier om weer terug in balans te komen.

Naast Bachbloesemremedies zijn er in de loop van de tijd nog meer bloesemremedies ontwikkelt. Zij hebben allen hun eigen kwaliteiten maar de werking berust op hetzelfde principe. 

Bewegingsonderzoek en massage

Bij een bewegingsonderzoek wordt er gekeken naar de lichaamshouding, de stand van het lichaam en de bewegingen van het dier. Hierbij wordt gelet op het belasting niveau van het bewegingsapparaat en de balans in houding en stand. Ook worden de gewrichten, spieren en banden, zowel actief als passief gecontroleerd op functionaliteit.

Massage is een techniek waarbij het lichaam van het dier aangeraakt wordt. Deze aanrakingsmethode geeft een verbetering van de doorbloeding en verbetert de conditie van weefsels zoals spieren en huid. De gerichte handgrepen bevorderen de afvoer van afvalstoffen en lymfe en stimuleren de opname van voedingsstoffen.

Massage wordt toegepast via de buitenkant van het lichaam om de structuren zoals de huid, spieren, bindweefsel, pezen, ligamenten en gewrichten, maar ook bloed- en lymfevaten te kunnen beïnvloeden.

Cranio Sacraal Therapie

Cranio Sacraal is een natuurlijke holistische behandelwijze, waarmee het oorspronkelijke natuurlijke evenwicht van het lichaam wordt hersteld of versterkt. Ook wordt het immuunsysteem weer alert en actief. Het dier wordt meer ontspannen, levenslustig en vitaal.

Het doel van Cranio Sacraal is een ontspanning te creëren in het craniosacraal systeem en het bindweefsel (systeem) in het algemeen, met behulp van zorgvuldige zachte manuele technieken.

De therapeut probeert hierbij een balans te herstellen tussen het hoofd en bekkengebied. Het craniosacraal systeem is eigenlijk het ‘ interne milieu ‘ voor het centrale zenuwstelsel. Het is essentieel voor de ontwikkeling, groei en functie van het gehele zenuwstelsel.

Door de relatie die het craniosacraal systeem heeft met de verschillende andere systemen, zoals ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, hormonen, spieren en skelet, beïnvloedt het het gehele dier.  

Fytotherapie

Fytotherapie

Het gebruik van kruiden als geneesmiddelen is zo oud als de mensheid zelf. Daarbij speelt de uit ervaring verkregen kennis een grote rol.In de oudheid was de mens echter sterk verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking ook meer intuïtief doorvoeld konden worden.

Fytotherapie betekent: ‘Genezen met Planten’. In de fytotherapie, waarbij kruiden als geneesmiddelen worden toegepast, is het gebruikelijk de plant in zijn medicinale werkzaamheid te beschrijven en toe te passen aan de hand van de geanalyseerde inhoudstoffen.

Deze benadering richt zich vooral op de materiële bestanddelen van de plant, waarbij het kruid in zijn geheel wordt aangewend. Dit in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, waarbij het hoofdbestanddeel uit het geheel van het kruid wordt geïsoleerd en tot geneesmiddel verwerkt. Hierbij gaat echter een belangrijk deel van de werking verloren en wordt de werking teruggebracht tot één invloed op enkel materieel niveau.

Hoewel men zich in de kruidengeneeskunde richt op specifieke klachten, gaat men er toch vanuit dat kruiden het dier in zijn geheel beïnvloeden, zowel op materieel, lichamelijk niveau als op psychisch, energetisch niveau.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie worden dieren behandeld met afwijkend gedrag. Afwijkend gedrag is een gedrag dat een dier niet van nature vertoont of een gedrag dat niet wenselijk is in onze maatschappij. Denk hierbij aan verschillende gedragingen, zoals: agressie, angsten (extreem of ongegrond), voedernijd, overmatig seksueel gedrag en alle andere problemen die betrekking hebben op het gedrag van het dier.

Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie stimuleert het natuurlijk zelfgenezend vermogen van het lichaam. Het (verdunde en geschudde) homeopathische middel kan pas werken als de symptomen van een patiënt gelijk zijn aan de symptomen die het middel zelf in onverdunde vorm kan opwekken bij een gezond dier. 

Naast de talloze effecten bij lichamelijke klachten, wordt het ook vaak met succes toegepast bij gedragsproblemen bij dieren.

De basis van de homeopathie als geneeswijze is gelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann. Hij ontdekte dat in principe alle stoffen een geneeskrachtige werking hebben. De werking van een stof wordt versterkt door de stof op speciale wijze te verdunnen en te schudden: potentiëren. Een ingezet middel in de juiste dosering hoeft geen beginverergering te geven.

Afhankelijk van de benodigde informatie over een dier kan een middel gezocht worden dat past bij het hele dier en niet alleen de klacht. Als een middel past bij het dier op dat moment komt een verbetering of verschuiving van klachten op gang. Door deze nauwkeurig te evalueren kan het herstelproces in kaart worden gebracht.

Vervolgens kan een goede vervolgbehandeling ingezet worden om te komen tot een dier met een goed werkend (natuurlijk) zelfgenezend vermogen, in balans met zijn lijf en zijn omgeving.

Osteopathie

Osteopathie is een manuele (met de handen uitgevoerde) methode die is gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is waarbinnen systemen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

In de osteopathie gaat men ervan uit dat een verminderde beweeglijkheid een nadelig effect heeft op de gezondheid. Het gehele lichaam wordt daarom onderzocht op bewegingsverlies.

Osteopaten maken bepaalde lichaamsweefsels met speciale technieken (weer) beweeglijker. Door te zorgen voor een lichaam zonder bewegingsbeperkingen kunnen ook de organen in een lichaam optimaal functioneren.

Shiatsu

Shiatsu is een manuele behandelmethode of massage waarbij met duimen, handpalmen, en vingers druk uitgeoefend wordt op bepaalde plaatsen op het lichaam. Deze druk wordt door middel van bepaalde technieken op betreffende meridianen en/of acupunctuurpunten uitgevoerd. Hierdoor wordt de zelfgenezende kracht van het lichaam gestimuleerd.  Deze techniek is ontwikkeld door vader en zoon Namikoshi.

TTEAM

TTEAM, oftewel Tellington TTouch Every Animal Method, maakt het dier bewust van zijn lichaam (houding en beweging) en leert het een ander gedrags- en bewegingspatroon aan te nemen. Deze methode is ontwikkeld door Linda Tellington-Jones.

De houding/ beweging van een dier heeft namelijk veel invloed op de manier, waarop het zich gedraagt. Het uiteindelijke doel is het dier lichamelijk, emotioneel en mentaal in balans te brengen. Het bewustmaken van het dier geschiedt door aanraking (de TTouch), ongewone bewegingen en het op een andere manier leiden door materiaal op de grond in geval van hond en paard.

Bij paarden hoort hier ook nog het bewust rijden met behulp van speciaal Tteam materiaal bij. Tteam dient verschillende doelen, namelijk: effectiever gebruik van het lichaam, veranderen van een gedragspatroon, brengen van ontspanning, rust, minder stress en angst, bevorderen van een genezingsproces, verbeteren samenwerking tussen mens en dier, vergroten van het vertrouwen, ontwikkelen van een groter welbevinden en zorgen voor betere aarding.