Werkwijze

Elke diertherapeut heeft vakkennis opgedaan tijdens een door de BCND geaccrediteerde opleiding. Deze vakkennis omvat verschillende therapieën. Een geaccrediteerde therapeut houdt zijn kennis op peil door het volgen van goedgekeurde bij- en nascholingen, het volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en door uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s.

Iedere diertherapeut volgt zijn eigen weg binnen het vakgebied en verdiept zich in één of meerdere therapievormen en diersoorten. Iedere therapeut heeft daarom een eigen manier van werken, met een eigen aanbod aan specialisaties. De meeste informatie hierover zal je vinden op de websites van de therapeuten.

BCND-diertherapeuten zoeken samenwerking met dierenartsen en andere dierspecialisten om een zo volledig mogelijke behandeling van een dier te kunnen bieden.

De BCND treedt op als bemiddelaar tussen diertherapeut en diereigenaar wanneer er geschillen zijn. Er is een klachtenregeling opgesteld om te helpen bij het vinden van een oplossing.

Verloop van een consult

Een diertherapeut zal aan het begin van een consult veel vragen stellen over het dier. De vragen gaan over bijvoorbeeld ziektegeschiedenis, leefsituatie, gezondheid, voeding en gedrag. Na deze vragen en een zorgvuldig onderzoek, komt een diertherapeut tot een conclusie. Aan de hand hiervan stelt de therapeut een behandeladvies samen.

In dit behandeladvies beschrijft de therapeut welke combinatie van maatregelen, handelingen en middelen er nodig zijn en waarom. Een diertherapeut zal samen met de eigenaar evalueren hoe de behandeadviezen uitpakken en kan zo nodig het behandeladvies bijstellen. Dit gebeurt in overleg met de eigenaar en met behulp van de aantekeningen die tijdens een consult gemaakt zijn.

De BCND diertherapeut werkt volgende de BCND algemene voorwaarden.

Uitgangspunten voor een behandeladvies

Natuurgeneeskunde richt zich op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest. Een diertherapeut zoekt samen met de diereigenaar naar oorzaken van klachten en pakt deze aan. Een holistisch werkend diertherapeut zal zorg verlenen die het dier helpt om zich mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal beter te voelen. Door deze manier van werken dragen diertherapeuten bij aan dierenwelzijn en diergezondheid. Bovendien dragen ze bij aan het doel van diergezondheidszorg in zijn totaliteit.

Ieder dier is uniek en iedere omgeving is anders. Diertherapeuten zijn zich hiervan bewust en gebruiken bij ieder dier een passende benadering en behandeling. Een behandeling kan curatief (genezend), palliatief (verlichtend), ondersteunend en/of preventief werken.