Poes met nierproblemen

2083

Het gaat om Bontje, een 9,5 jarige kat. Ze is geboren op een boerderij, waar ze helaas al snel haar moeder is verloren. Ze is toen verder door de andere boerderijkatten grootgebracht. Op 7 weken leeftijd is Bontje bij de huidige eigenaresse gekomen. Bij aanvang bleek ze veel last te hebben van diarreeklachten. Na de hulp van medicatie van de dierenarts in combinatie met kruiden die ondersteuning geven aan de darmen op advies van een natuurgeneeskundig therapeut begon Bontje langzamerhand wat op te knappen. Zo ging het lange tijd goed met haar.

Op 3,5 jarige leeftijd ging Bontje echter meer drinken en plassen. Ze werd lusteloos, haar vacht werd doffer en ook was ze in korte tijd in gewicht afgenomen. Bij de dierenarts werd er bloedonderzoek gedaan, hieruit bleek dat de nierwaarden verhoogd waren. Er werd een acutenierinsufficiëntie geconstateerd. De dierenarts adviseerde het nierdieet te gaan geven in combinatie met reguliere medicatie om zo de nierdoorbloeding te stimuleren. Naast het advies van de dierenarts adviseerde de natuurgeneeskundig therapeut ook kruiden die op de nieren werken in te zetten. Na twee weken werd bovendien de voeding van Bontje langzaam overgezet op vers vlees voeding volgens de BARF methode. Zo kreeg ze steeds meer energie en kwam weer aan in gewicht. Ook de drinkbehoefte verminderde en haar vacht begon weer meer te glanzen.

Na een maand werd het bloed van Bontje nogmaals gecontroleerd. Daaruit bleek dat een van de nierwaarden lager was geworden, terwijl een andere waarde hoger was geworden. Hoewel de conditie van Bontje flink vooruit was gegaan, adviseerde de dierenarts toch het nierdieet te blijven geven. In overleg met de natuurgeneeskundig therapeut werd besloten om op dezelfde manier door te gaan, aangezien ze goed reageerde op de behandeling.

Na een jaar werd opnieuw het bloedbeeld bepaald en bleken de nierwaarden binnen de normaalwaarden te zijn. Tijdens deze periode werd Bontje, in overleg met de natuurgeneeskundig therapeut, niet gevaccineerd. Om zo het lichaam de kans te geven om volledig te kunnen herstellen van de nierproblemen. Vervolgens werd er in samenspraak met een andere dierenarts bloed afgenomen bij Bontje om te kijken hoeveel antistoffen van de gevaccineerde ziekten nog aanwezig waren, ofwel een titerbepaling. Hierbij werden nogmaals de waarden van de nieren gecontroleerd. Uit de titerbepaling bleek dat Bontje nog voldoende antistoffen had en dat de nieren goed functioneerden.

Met deze uitslag werd, in overleg met de natuurgeneeskundig therapeut, besloten om haar na twee jaar opnieuw te controleren op de aanwezige antistoffen om dan te bekijken of ze gevaccineerd moet worden. Mocht dat nodig zijn dan was het advies om Bontje in losse componenten te vaccineren om zo de belasting van haar nieren te beperken. Ondertussen is Bontje onderweg naar haar tiende levensjaar en is ze nog steeds een actieve kat met een goede gezondheid.