Yan Schroën

Biochemicus, natuurgeneeskundige, TCM practioner en taoïstisch filosoof werkzaam als acupuncturist en Chinees herbalist.

“Verbinding” is één van de belangrijkste kenmerken in de natuur. Van micro- tot macroniveau is alles met elkaar verbonden. Van biochemische processen tot hele ecosystemen. Deze verbinding heeft consequenties: er ontstaan patronen in ruimte en tijd. Ritmes en ruimtelijke patronen. Er ontstaan nieuwe eigenschappen, die er voorheen nog niet waren. Complexe, dynamische evenwichten vormen zich als gevolg van verbinding. En dit is precies waar Chinese geneeskunde en systeembiologie zich mee bezighoudt. En ook deze lezing…

https://oxriderclinic.nl/over-oxrider-clinic/over-yan-schroen/